Huurrecht

Bureau Belper Huurrecht

Op het vlak van huurrecht kunnen zich veel praktische problemen voordoen. De huurder en verhuurder zijn vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en -verplichtingen. Partijen zijn meestal goed in staat om een probleem als zodanig te herkennen en onder woorden te brengen, maar zij missen vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen. Bureau Belper Huurrecht biedt nu uitkomst en geeft deskundig en objectief advies.

Bureau Belper Huurrecht heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in het woonruimte huurrecht. Bedrijfsruimte huurrecht wordt in overleg en in samenwerking met een advocatenkantoor, dat zich op dit onderdeel van het huurrecht heeft gespecialiseerd, samengewerkt. Binnen het MKB hebben wij inmiddels een aantal zaken met goed resultaat afgerond.

Onze doelstelling

Bureau Belper Huurrecht biedt haar diensten aan, aan zowel huurder als verhuurder, waarbij het uitgangspunt voor beide partijen is dat overleg de beste basis vormt voor een optimale oplossing voor beide partijen, zonder dat hierbij direct de rechter moet worden ingeschakeld. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt de rechterlijke macht aangesproken om een beslissing te forceren.
Wij begeleiden de cliënt ook bij procedures bij de Huurcommissie en de Rechtbank, sector Kanton.

Sterke punten

    • Snel en accuraat advies;
    • Diensten en services worden tegen een meer dan redelijk tarief aangeboden. Voor iedereen betaalbaar;
    • Huurcommissie en Kantonrechterzaken worden voor huurders van woonruimte voorbereid;
    • Incasso’s en stellen van vorderingen zijn standaard (in samenwerking met gerechtsdeurwaarder).