EPA-W en EI

Wat is EPA?

EPA staat voor EnergiePrestatieAdvies en er wordt onderscheid gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Hier onder volgt een beknopte uitleg.
De term EPA-W staat voor EnergiePrestatieAdvies Woningen, wat ook weer vaak wordt geschreven als Energie Prestatie Advies Woningen. Het EPA-W is een energielabel voor woningen waarbij een maatwerkadvies voor eigenaren en huurders van bestaande woningen wordt afgegeven om energie te besparen. De Nederlandse Overheid spreekt al sinds 2002 over energiebesparingen als gevolg van een Europese Directieve. Pas in 2006 werd er meer werk van gemaakt en in de jaren daarna zijn geregeld Kamervragen gesteld en werden verschillende regelingen in de Staatscourant bekendgemaakt. Op 1 januari 2008 werd door de overheid de verplichting gesteld dat bij een koop of een nieuwe huurder een energielabel moest worden overhandigd aan respectievelijk de koper en huurder.

Klassen

Het energielabel dat loopt van G tot en met A, van zeer slechte isolatie tot uitstekende isolering, geeft de energetische kwaliteit van de woning weer in de vorm van een energie-index (EI) en het genoemde energielabel. De eigenaar krijgt hiervoor een energieprestatiecertificaat waarin zowel de EI als het energielabel op staan vermeld. De klassen A tot en met G die ook in de kleuren respectievelijk van groen naar rood worden aangeduid worden met andere woorden bepaald op basis van de EI. Opgemerkt moet worden dat sinds 2015 er een scheiding is gemaakt tussen het energielabel en de energie-index. De energie-index zegt iets over hoe zuinig een gebouw met de energie omspringt. Hoe lager de EI hoe energiezuiniger de woning is. Bovendien is de EI belangrijk in verband het bepalen van de punten voor isolatie volgens het Woning Waardering Stelsel, waarmee de hoogte van de huur van een woning wordt berekend.

In onze winkel vindt u meer informatie.