Duurzaamheid

Duurzaamheid en energie

Wat is duurzaamheid?

People, Profit en Planet
Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Duurzaamheid wordt aan de hand van de drie P’s omschreven:

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Wij willen niet alleen geld verdienen, maar ook genieten met daarbij in het achterhoofd dat wij ook voor onze medemens en het milieu moeten zorgen, zowel nu als in de toekomst. Wij hebben NU de verantwoordelijkheid voor de toekomstige generatie(s). Aspecten als gebruik van fossiele bandstoffen, opwarming van de aarde, de reducering van de CO2-uitstoot en de problemen met onze voedselvoorziening zijn factoren die hierin meespelen.
De definitie van duurzaamheid is geformuleerd door de “World Commission on environment and Development” van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”
Feitelijk is duurzaamheid de behoefte van de huidige mens om te voorkomen dat mensen, economie, voedsel en milieu in gevaar komen.