Privacy

Privacy beleid Bureau Belper

Privacy beleid

Bureau Belper is gevestigd aan de Batterijlaan 39 te Bussum en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.rbe.nl
Batterijlaan 39 – 1402 SM Bussum
06.53.789.515
De Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Belper is te bereiken via de website www.rbe.nl of telefonisch.

Persoonsgegevens

Bureau Belper verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
• Voorletters, voornaam en achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Locatiegegevens;
• Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bureau Belper verstrekt de informatie niet aan derden. Ook de informatie over bestellingen en of andere diensten, zoals EPA-rapportages en huurgeschillen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk is verplicht in verband met certificatie of andere wettelijke verplichtingen, waaronder aan de Rechtbank.

Doel verwerking persoonsgegevens

Bureau Belper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek BRL9500;
• Het registreren van afmeldingen en keuringen conform het kwaliteitshandboek BRL9500;
• Het verwerken van de betalingsgegevens inzake gelden voor bestellingen en/of juridische bijstand;
• Het berichten van wijzigingen en/of aanpassingen van de keuringen en aanverwante zaken en jurisprudentie per brief en/of per e-mail;
• Het berichten en informeren over de door Bureau Belper aangeboden dienstverlening;
• De analyse van het gedrag van de bezoekers aan de website om de aangeboden informatie te verbeteren;
• Het verwerken van de persoonsgegevens op basis van de wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Belper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een aangewezen medewerker tussen zit.

Bewaartermijn(en)

Bureau Belper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit het kwaliteitsboek BRL9500 (Energie Index en Energielabel) en de wettelijke verplichting is de bewaartermijn van uw gegevens tien jaar. Jurisprudentie wordt maximaal drie jaar bewaard en alle andere gegevens maximaal een maand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Belper levert uitsluitend aan derden en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Bureau Belper gebruikt functionele, analytische en tracking cookies alleen als dat absoluut noodzakelijk is. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bureau Belper gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Bij uw eerste bezoek aan de website Bureau Belper heeft wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies geschiedt via de internetbrowser via instellingen en bestaat de faciliteit om eerder opgeslagen informatie te verwijderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Managers van Bureau Belper kan, nadat ze zijn ingelogd, hun opgeslagen informatie en gegevens inzien, wijzingen en/of aanpassen. Het verwijderen van de persoonsgegevens gebeurt alleen op verzoek en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van tien jaar. Hebt u vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging

Bureau Belper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zijn er aanwijzingen van misbruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met de Functionaris Gegevensbescherming opnemen via info@rbe.com.
U bent akkoord gegaan met het privacy beleid van Bureau Belper op : 25-05-2018.