Bureau Belper Huurrecht

Huurrecht - Journalistiek - Energielabels - Vissport

Voor al uw huurrecht zaken is Bureau Belper uw partner

Services en Diensten

Enkele huurrechtzaken zijn in een vast tarief onder te brengen. Hieronder volgen enkele specifieke zaken. Worden services niet genoemd, neem contact met ons op.

Intake gesprek kosteloos (maximaal 30 minuten)
Binnen dit gesprek krijgt u tevens een vrijblijvend advies over het te volgen vervolgtraject of dat de zaak (casus) niet haalbaar is. U krijgt met andere woorden een objectief advies!

Woningwaardering
Aan de hand van de algemene basishandleiding voor alle huurcommissies wordt de woningwaardering opgemaakt met als uitgangspunt het puntenstelsel. Het resultaat is de maximaal redelijke huurprijs die voor de betreffende woning mag worden gevraagd. Een opgemaakte woningwaardering kost minimaal € 100,00 (excl. 21% BTW), afhankelijk van de grootte van de woning/appartement/flat/kamer.

Starten procedure Huurcommissie
Aan de hand van de Woningwaardering kunnen procedures bij de Huurcommissie worden gestart. Waaronder Huurverlaging, Gebreken, Onderhoud, Servicekosten enzovoort. Bureau Belper Huurrecht kan dit voor u in gang zetten. Het starten van een procedure bij de Huurcommissie kost € 25,00 (excl. 21% BTW) per procedure. De legeskosten dient de huurder/verhuurder zelf te voldoen. Het betreft hier alleen het starten van de procedure. Dus niet het vervolg traject!

Schriftelijk Rapport Woningwaardering
De volledige woningwaardering in een voor de Huurcommissie of Rechtbank gecertificeerd en op schrift gesteld rapport is bruikbaar in het geschil en is als bewijs in de rechtszaal toegestaan. Een rapport kost € 225,00 (excl. 21% BTW). Eventueel aangevuld met een gecertificeerd energielabel voor de woning/appartement/flat/kamer.

Mutatiekeuring
Het zorgen voor een objectief uitgangspunt voor huurder en verhuurder als de huur wordt beëindigd. Deze mutatiekeuring voorkomt problemen tussen partijen, bijvoorbeeld over de terug te geven borgsom. Ook als een woning wordt verhuurd aan een nieuwe huurder vindt er een mutatiekeuring plaats, zodat achteraf geen verschil van mening kan ontstaan. De minimale kosten hiervoor bedragen € 125,00 (excl. 21% BTW), afhankelijk van de woning/appartement/flat/kamer.

Standaard uurtarief
Het standaard uurtarief is veel lager dan gebruikelijk. Een uur wordt verdeeld in delen van 6 (zes) minuten minimaal. Het uurtarief bedraagt € 75,00 (excl. 21% BTW) per uur.