Bureau Belper Energielabels

Energielabels - Huurrecht - Journalistiek - Vissport

Binnenprofiel

Er bestaat een complexe relatie tussen het binnenmilieu en de gezondheid omdat vele factoren een rol spelen. Factoren die elkaar onderling beïnvloeden. Een binnenmilieuprofiel doet daarom geen (voorspellende) uitspraken over de gezondheid van bewoners, maar brengt in hoofdlijnen de risicofactoren in kaart die mogelijk tot gezondheids- of comfortproblemen kunnen leiden.

Zo bestaat er een relatie tussen het binnenmilieu en het energiegebruik, waarbij energiebesparende maatregelen invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu. Wij kunnen de kwaliteit van het binnenmilieu van een woning objectiveren, waardoor een maatwerkadvies voor een energielabel kan worden geoptimaliseerd met betrekking tot de gezondheid van de bewoners van de woning.

Neem voor een intake gesprek contact met Dirk op! Bel nu mobiel: 06.53.789.515.