Bureau Belper

Energielabels - Huurrecht - Journalistiek - Vissport

Elektronica

Wij zijn in 1981 als zelfstandig bureau gestart voor het aanleveren van uiteenlopende artikelen, zowel wetenschappelijke als meer algemene of uit zelfonderzoek of uit interview, voor de meest uiteenlopende technische vakbladen in Nederland.

Een van de specialiteiten is elektronica. Zo zijn wij op de redactieburelen van Radio Bulletin (uitgeverij De Muiderkring) gestart. Later is dit maandblad, dat als een vaktechnisch hoogstaand magazine bekend stond, omgedoopt in RB Elektronica. Menig elektronicus is zijn carrière gestart met het lezen van Radio Bulletin.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw hebben wij RB Elektronica gekocht, evenals alle rechten van De Muiderkring. Na enkele jaren is het vakblad gestaakt als gevolg van de advertentiecrisis. Dit wordt nog steeds betreurd. Wel blijft het mogelijk om informatie te verkrijgen over de in Radio Bulletin en later RB Elektronica geheten uitgaven gepubliceerde artikelen voor zover ons archief compleet is. Enkele maanduitgaven missen wij nog steeds.

Als uitgever geven wij nog steeds enkele boeken uit op elektronicagebied, waarbij tegenwoordig het accent ligt op de digitale E-book.